Pambukak Kato


Disusun Kembali Oleh: I.St. Sinaro

PANGKA

Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh ……
Sambah sujuik di Pangulu, sabarek bungka nan piawai, naraco luruih main daun, indak basibak jo basisiah, bukan bainggo jo babateh,
—- sambah kapado Niniak Mamak nan gadang basa batuah, nan bapucuak sabana bulek, nan baurek sabana tunggang, dianjuang tinggi, diamba gadang, sandi andiko dalam kampuang, tampuak jo tangkai di nagari.
—– Naan bak umpamo kayu gadang manangah koto: Baurek limbago matan, badahan cupak jo gantang, barantiang barih balabeh, babungo rimbun dek adat, babuah kato nan bana. – Buliah baselo diureknyo, dapek basanda dibatangnyo, gantuangan cupak nan duo.
—- Sampai kapado Imam Katik, bila-maulana jo Tuanku, nan tau dihala dengan haram, sarato sah dengan bata, suluah bendang Adat-limbago.
—- Hulubalang jo Ampang Limo, jo manti pagawai Adat, parik dalam pagaran kokoh.
—– Cadiak jo tau-pandai, nan arih jo bijaksano; tau di angin nan baseru, tau diombak nan basabuang, sarato dahan kamaimpok, ataupun rantiang kamancucuak.
–Tau diujuang kato sampai, balun bakilek lah bakalam, bulan lah sangkap tigo puluah.
– Takilek ikan dalam aiya, ikan takilek jalo tibo, lah tantu jantan batinonyo.
—– Sarato nan mudo pambimbiang dunia, nan capek kaki ringan tangan, capek kaki indak manaruang, capek tangan indak mamacah.
–Aso tarantang dua sudah, hati suci bamuko janiah; tau dimalu dengan sopan, sarato raso jo pareso.
—- Taruih pulo ka Bundo Kanduang, limpapeh rumah nan gadang, sumarak di dalam kampuang, hiasan dalam nagari. Kok iduik tampek banasa, kok mati bakeh baniat, kaunduang-unduang ka Madinah, kapayuang panji kasarugo; amban puruak aluang bunian, urang nan duduak jo sukatan. —-
Kalalawa dipulau Rimbang
Anak ruso mati tadabiah
Kok gawa mintak ditimbang
Kok doso ampun nan labiah

Bukan tambilang mangulampai
Tambilang panggali pakuburan
Bukan mambilang tando pandai
Mambilang untuak dipasambahkan

PANGKA
Takalo maso dahulunyo, samusim maso saisuak …………
Katiko langik basintak turun, bumi basintak naiak, lawuik sacampak jalo, tanah Darek balun lai leba, nan timbua gunuang Barapi.
—- Lorong dininiak-muyang kito; asa-usua kalau dikaji, didalam sitambo lamo, sapiah balahan tigo jurai. – Sajurai kabanda Cino, sajurai kabanua Ruhum, nan sajurai kapalau Ameh nangko.
—- Pihak dek St. Maharjodirajo taniat didalam hati, tacinto dalam kiro-kiro, balaiya inyo maso itu, diateh dandang nan sabuah, cukuik jo cati Bilang pandai… Dek lamo dandang balaiya; didalam lawik baharullah, tampaklah api takijok-kijok, gunuang suatu maso itu; banamo gunuang Marapi ….Sinan sirangkak nan badangkang, sarato buayo putiah daguak, dibatu ampa putiah, dibukik Patah Patigo, banamo Bukik siguntang-guntang….
Dimano titiak palito
Dibaliak telong nan batali
Dimano turun niniak kito
Iyo dipuncak gunuang Marapi

Basentak turun kabawah, lah tibo diguguak ampang, sinan langgundi nan baselo, disinan mulo bataratak, sabalun bakorong jo bakampuang, sabalun bakato jo nagari, maso badeta-deta upiah, maso bacawan panarahan.—
Dek lamo alam baputa. – Urang batambah kambang juo, kamanakan batambah banyak; dipabueklah sawah jo ladang.- Dibuek Adat dikarang undang, disusun tangkai ciyek-ciyek, dipaku ka tiang panjang, makanan urang tigo-luwak.

–Manolah luwak nan tigo:
Nan tuo luwak Tanah Data,
nan tangah luwak Agam,
nan bonsu luwak Limo Puluah.—-

Nan disabuik luwak Tanah Data: Babatu Bungo-satankai, basungai bakayo-tarok, bakampuang dibaliak labuah, banamo si dusun-tuo, balimo kaum disinan. – Limo Kaum duo-baleh-koto, sambilan koto didalam, duo baleh anak kotonyo, —- Batabek basawah-tangah, ikua labuah tanjuang-sungayang, sungai tarap salapan batua, sijangek koto badampiang, bapintu kasungai-patai, bajanjang kakoto-rajo, babasa kaampek-balai. Panitahan disungai-tarab, Mangkudun disumaniak, Indomo disaruaso, tuan gadang dibatipuah, harimau-campo kotopiliang. Balubuak tigo batanjuang tigo, manolah lubuak nan tigo: Partamu lubuak sikarah, kaduo lubuak simawang, katigo lubuak sipunai. Tasabuik tanjuang nantigo: Partamu tanjuang sungayang, kaduo tanjuang barulak, katigo jo tanjuang alam.

– Adopun nan dikatokan luwak Agam: Nan salilik gunuang Marapi saedaran gunuang Singgalang, sabalik danau Maninjau…. Ampek-angkek pado mulonyo, agam biaro balai gurah, lambah jo panampuang, canduang jo koto laweh, lasi bukik batabuah, parik putuih jo tanjuang alam, pasia jo ampang gadang. – Sariak jo sungai pua, batagak batu pulano, kurai jo banuhampu, sianok jo koto gadang.- Balingka koto pambatan, guguak tabek sirajo, kamang ilian jo kamang mudiak, tilatang jo parik rantang, kapau sarato magek, salo jo koto baru. –Sungai janiah jo tabek panjang, ujuang guguak jo padang tarok, sungai angek sungai cubadak. – Koto Tinggi jo kubang pipik, koto gadang pincuran puti, lapeh kalawang tigo balai, matua jo palimbayan, malalak jo sungai landia.- Maninjau jo sungai batang tanjungsani bayua jo koto kaciak, koto gadang koto malintang, sialang jo garagahan, sitalang jo batu kambiang, manggopoh jo lubuak basuang.—–

Nan dikatokan luwak limo puluah: Dari sisauak sungai rimbang, sampai kasikokoh pinang tuo, kasipisak pisau anyuik, sialang balantak basi, kampa kiri jo kampa kanan.—-
Suayan sungai balantiak, sariak laweh jo tambun ijuak, batu ampa jo koto tangah, babai durian gadang.- Aiya tabik sungai kamuyang, situjuah jo banda dalam, limbukan padang karambia, sicincin jo aua kuniang, tiaka jo payo basuang.- Mungo jo andaleh, taram bukik limbuku, batu balang koto nan gadang, Lunang koto nan ampek.- Gantiang jo koto laweh, suliki jo sungai rimbang, tiaka balai mansiro, talago jo balai tangah,- Taeh jo simalanggang, piobang sungai baringin, gurun lubuak batinggkok, tarantang jo sari lamak, arau-solok jo padang laweh, Gaduaik jo tabiang tinggi, sitanang muaro lakin, halaban jo ampalu, surau jo labuah gunuang.

jikok dikambang saleba alam
Jikok dibalun sabalun kuku
Tantang nangko basudah kalam
Tambo sakiro itu dulu

Tungkek galah Amat Dirajo
Sitaba dibaliiak pakan
Kalau salah tobatlah ambo
Kok bana samo amalkan

PANGKA
St. Maruhun???….

ALEK
Ambo….
PANGKA
Sambah batibokan pado sutan.-

PANGKA
Manitahlah ! …..

PANGKA
Pihak dek kami sipangkalan, ditampek hujan barasah paneh bapuhun, nan manyusun-mahatok pakarjaan dirumah nagko; sakironyo ado kato sapatah kabasabuik, rundiang sabuah nak katangah, iyo katarabik dari diri ambo… sungguahpun katarabik dari diri ambo, bukanlah ceceh karano aka, bukan geneang karano kain, sorong lompatan digalanggang, tapi ambo kok pai jo rundiangan, nan lain tingga jo mupakaik. — Apolah buah parsambahan nan kabatatiangkan kabakeh Sutan, yaitu adok kakami sipangkalan. – Dek sarik bakisa di-nan sampik, suko batenggang di-nan tidak, mako satantang panantian kami siko, mungkin kabasuo sumbang-salah, sasek jo gawa. – Kok tibo indak tapabasokan, datang indak tamuliakan. – Ndak basuo tampan jo taratik, lelo jo karenah; nan patuik talatak diulu tailiakan, ipa bisan taparampiakan, mohon dimintak banyak-banyak, karilahan Sutan gadang-gadang…. Sakian sambah pado Sutan.

ALEK
Ma-nyo St. Sinaro?-

PANGKA¬
Lai Sutan….

ALEK
Sambah tibo pado Sutan.-

PANGKA
Manitahlah ….

ALEK
Walaupun ka-Sutan surang tampek ambo mahantarkan sambah; tapi nan manjadi ujuik-mungkasuik ambo bana, iyolah kapado angku-angku niniak mamak, nan gadang-basa-batuah, – Urek tunggang pucuak nan bulek dinagari, dahan rampak daun nan rimbun dipusako, putiak labek buah nan ranun, makanan urang saalamnyo.— Langkok sarato Imam Katik, palito nan tidak kunjuang padam, suluah-nyalo maso didunia, bendangnyo sampai ka-Akhirat; nan duduaknyo bacamin kitab, tagaknyo rintang jo pituah. —Taruih kapado Cadiak Pandai, urang nan arih-candokio; pandai maagak-mahagiahkan, kok runciang indak mancucuak, tajamnyo indak malukoi, pasak kungkuang kunci nan taguah, sumarak koto jo nagari. —- Mako nak salangkok ganoknyolah salam jo sambah ambo, kapado silang nan bapangka, karajo nan bajunjuang; nan maharah nan maico, nan mananai-malatakkan, pakarajaan diateh rumah gadang nangko: Ujuang pasambahan kapado St. Sinaro.

PANGKA
Yooooolah ….

ALEK
A-lah nan maanjadi buah parsambahan ambo: mandanga imbauan Sutan cako ; gumanta sugalo batang tubuah, bakipeh paluah kadado, bakaja darah kamuko, apolah sabab dek baitu …. Lariak kapado badan ambo sutan, ibaraik biduak kaciak nan jolong sudah: Kalangkapan balun lai cukuik, balaiya ditapi-tapi, katangah takuik dek galombang, kapulau garik dek buayo, lakek pituah Sutan Juo.-
Baburu kapadang data
Dapeklah ruso balang kaki
Dihalau katangah padang …
Baguru kapalang-aja
Baru baraja guru mati
Disilau surek sureklah ilang

Baguncang bumi jo langik, barombak lawik-sailan, bakumpua karang katapi, kok karam ambo tantang itu sutan . —-
Akan tetapi sasudah ditimbang ma-ana kato, disilau ma-ana ragi; nyatolah nan kato wajib dijawab, nan gayuang wajib disambuik…. Ba-a satantang dari pado itu: Adok kabadan diri ambo kiniko, tapeklah bak mamangan urang juo: Saibarat urang pai manyumpik; Dicari kutiko baiak, dipiliah maso nan elok; mako diambiak galah salapan, lalu bajalan masuak hutan. – lah tibo dirimbo nan satumpak, dipandang ilia jo mudiak, diliyek kiri jo kanan, tampaklah si buruang nuri, inggok dikayu nan sabatang, sadang maangirai-ngirai sayok, sadang malapeh-laapeh payah…. Lalu diambik sumpitan gadang, sarato damak nan baipuah, disumpik buruang didahan.-
Satibo damak diateh, bagaluik jo bungo kambang, babeenda jo buah ranun, babega-bega jo awan. – Mako samantaro buruang nak katangan, diwalakkan kalam sakutiko, mananti Sutan samantaro, lai kadalam bana-tu stan ???….

PANGKA
Lah sampai dek St. Maruhun ?.-

ALEK
Sakiro alah ….

PANGKA
Sapanjang buah kabanaran Sutan tadi, lah susunan Adat jo limbago…. Kalau adat ado batangkai, pusako ado batampuak, kok undang ado talinyo.- Mangabek undang jo sakato, mangabek kato jo mupakaik, itulah bana nan kadituruik.- Ba-a nan kini: Lah tabik niat dek Sutan, tumbuah pangana dalam hati, nak mambao kato jo ba-iyo, mancari bana nan sabuah; dek adat itu basuruah, kandak undang nan ba-amalkan. – Mujua batimpo jo nan elok, tuah lah lakek dinan mulia, usahlah ragu tantang itu, kami mananti baritonyo.- Sakian pambari dari ambo…

ALEK
Alhamdu lillah, mamakaikan ambo ……

ALEK
Sutan Sinaro???….

PANGKA
Ambo ….

ALEK
Batibokan juo sambah ka Sutan …

PANGKA
Lalukanlah ….

ALEK
Dek tinggi batang lamo karareh, dek panjang jalan, lamo kasampai, agak talaalai ambo mambaliakan kato, karilahan juo pado Sutan.-

PANGKA
Yoooo lah

ALEK
Tu-mah lah Sutan liyek Sutan pandangi; taradok sambah jo titah, nan talewa kapado kami sialek, nan pai sabondong, pulang satampuah, alah lah dikatangah—katapikan; ba-iyo-2 kami jo mamak, batido-tido jo samo-gadang.- Mako buleklah jantuang dikalupak, buleklah kato jo mupakaik.- Ruponyo, nan kamanjadi polongan-asok, sambungan –lidah, iyo tatapek dibadan diri ambo- Aratinyo bana, kok tibo dikato kamanjawab gayuang kamanyambuik; atau sambah kabaulakkan, titah kaba-alekokan, kato sapatah nak basabuik, rundiang sabuah nak katangah; Kadari ambo tarabiknyo… sungguah kadari ambo tarabiknyo sutan, nan ibaraik urang mangaji. – Nyampang kok ndak tabacokan diayatnyo; nak kanai tajuik jo tilawah, nan panjangnyo tasingkekkan, tibo disingkek tapanjangkan, tasadiak tabao lalu, lafat batuka jo ma-ana, iyo batolong dek Sutan manyapo-maulangkan, jan badoso kito sabalik, Sutan …..

PANGKA
Insya Allah …. Bacolah dek… Sutan sabalah sinan, nak kami simakkan dari siko.–

ALEK
Assalamualaikum ….
Palupuah batang malapari,
Pucuak manimpo aka jumbai
Dibao nak-rang kabatipuah
Sungguahpun ambo tagak baradiri
Bukanlah urang cadiak pandai
Ujuiknyo duduak nan basimpuah

Kasah ambun kasah biludu
Batanti bajaik tapi
Baturap jo banang sirah
Alah tahampai disandaran….
Mintak ampun ambo kapangulu
Nanan salirik duduak ditapi
Saedaran adok katangah
Jo sambah sajo dimuliakan

Pisau sirawik ulu sonsang
Saruangnyo tareh kayu jati
Ulunyo pangka kayu kamaik
Diambiak paracik buah
Takuik-ganta ambo mambilang
Pangulu banyak nan sati
Tuanku banyak nan kiramaik
Rang-gadang banyak nan batuah

Mulonyo jalo diserakkan
Kanai kulari nan bapalun
Mulonyo kato disambahkan
Manyusun jari mintak ampun

Mako mamintak ampunlah ambo, dari pado pambilangan Pangulu, malin mati jo dubalang, diateh kaampek-jinih maratabat, nan mampunyoi kabasaran, didalam kampuang jo nagari. Amma ba’du adopun kamudian dari pado itu, mako mamuji-mayanjuang-mamuhunkan sambahlah ambo, kabakeh silang nan bapangka, pakarajaan nan bapokok; siyalah urang nan mahatok nan mahatun kakok-karajo dirumah nangko, iyolah urang cakapan-biopari.—-
Kajirek tabang ramo-ramo
Inggok mancakam lidih saga
Tadabuak lalu katanah
Ketek indak disanjuang namo
Gadang indak disanjuang gala
Sambah jatuah katangah-tangah

PANGKA
Sabananyo ….

ALEK
Alah lah kami tukiakkan pandangan dakok, dilayangkan pandangan jauah, dilerengkan pandangan karusuak; lah tibo bana dimakan patuik sutan, lah nyato manuruik alua:

Kok putiah indak babacak
Kok hitam indak bakuran
Janganlah cacek nan kanampak
Puji sanjungan batibokan…..

Kalau dituruik jo pidoman, tando dibaliak-dikarisai, batamu adat jo bidaran; nan bak mamang dinan pandai:

Barakik biduak talenggang
Karucuik jo saliguri
Dalam rumik Sutan batenggang
Tando bamain aka-budi….

Apun ba-tu hanyo lai, salampih nan daripado itu; adat dunia kan baleh-mambaleh, sariat palu-mamalu; adok kakami pulo kini: Pihak dikami koh nan datang, nanduduak ditanai lantai, nan salingka barih ditapi, sabanja barih ditangah. Dek bacampua tuo jo mudo, nan tuo kok-nyo takilaf Stan, nan muko kok-nyo tasasek.- Mungkin kabasuo salah cotok malatiangkan, salaah awai mahampehkan, salah muluik mautangkan; takirai langkah kamasuak, takirah lenggang kalua, tasingik budi dinan rami…. Mako nyampang basuo nan baitu Sutan :

Mambaiya kami panuah-panuah
Mamintak kurang banyak-banyak
Dilaiya kami mohon maaf
Dibatin ampun dimintak ….

Bunyi nak samo kami danga, rupo nak samo kami caliak, balabuah dek sutan jo bicaro, rundiang dikarek dibukunyo, sakian dulu dari ambo ….

PANGKA
Lah sampai Sutan ? …..

ALEK
Hinggo itu ….

PANGKA
Diambo singkek sajo kajaweknyo.-

ALEK
Rancak singkek

PANGKA
Dek maaf gadang paidah, dek rila gadang munfaat, barila-rila kito disiko …. Kito luluihkan katanah lakang, dihanyuikkan kalawik lapeh, nan batin dipulangkan pado Allah.

ALEK
Alhamdulillah …. Jadilah Sutan Sinaro?-

PANGKA
Manitah Sutan !.-

ALEK
Nak-nyo tuhua-tuhua sa-alahan, disisiak-sisiak sapalapah, ba-a kok kito tuhukan tantang maaf-bamaaf, Sutan ?.-

PANGKA
Kito tuhuakan!!!.-

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s